Sunday, January 27, 2013

BANJIR BANJIR!! [NEDERLANDSTALIGE VERSIE]

Hier zijn we dan weer, Januari zit er alweer bijna op se. Ik heb nog maar eens een dag standby voor de verandering. Dat hebben we tegenwoordig wel al eens regelmatig.

Ik zit voorlopig nog altijd in het gezellige Jakarta wat rond te hangen en te vliegen. Nog altijd geen vaste basis dus, want ze weten het zelf niet goed waar ze ons allemaal willen gaan steken. En door het grote aantal first officers in training zitten we met een overdosis FO's hier in Jakarta. Dat wil dus zeggen dat we niet veel uren gepland krijgen voorlopig. Met andere woorden vlieg ik dus relatief weinig en ben ik veel dagen standby. Die dagen standby kunnen we dus al niet al te ver van huis gaan want ook al is het een kleine kans dat ze u opbellen, de kans blijft er natuurlijk.

Ik heb uiteindelijk wel nog een extra vlucht mogen vliegen deze maand en drie keren safety copiloot mogen gaan spelen wat het inkomen toch een beetje omhoog trekt. Want we worden boven op ons basisloon enkel betaald voor de vlieguren dat we presteren. En met een mooie lening die elke maand blijft komen is elk vlieguur welkom.

Voor de rest zullen sommigen misschien wel gehoord hebben dat Jakarta afgelopen weken een beetje last heeft gehad van overstromingen. Ook wel beter bekend hier als "Banjir".
Het is hier volop regenseizoen en elke 5 a 6 jaar is er weer zo een cyclus met een steviger jaartje. Natuurlijk is het dit jaar weer zo een tof jaar dat het wel erger is dan anders. Hier aan ons appartement hebben we er niet veel last van gehad maar de straat van voor en de wijken rondom stonden wel lekker blank. Voor ons gaf dat natuurlijk wel wat problemen op gebied van vervoer en bevoorrading. Want er kwamen amper taxi's tot hier en de winkels als ze al opengingen begonnen ook door hun voorraad te geraken.
De eerste erge dag was de oprit van de snelweg half ondergelopen en de afrit helemaal. Dat wou dus zeggen dat ik wel op de luchthaven ben geraakt maar dat terug komen een ander verhaal was. Na mijn vlucht had ik met Ivo afgesproken op het kantoor voor ons contract (eindelijk!) te ondertekenen. Maar toen we terug naar huis gingen bleek er geen taxi te vinden die wou gaan tot in Pluit want het stond onder water...(Banjir Banjir mister!!!). We zijn uiteindelijk terug naar de terminal gegaan om daar op kantoor wat te gaan rondhangen en na wat eten toch na veel zagen een zot te vinden die het wou riskeren.

De afrit hadden ze ondertussen al grotendeels droog gepompt maar de straten rondom waren nog half onder gelopen. Voor ons viel het goed mee want ons complex ligt wat hoger maar de week erna bleek het elke keer een uitdaging om uit te leggen aan de taxi ventjes dat ons gedeelte niet onder water stond.
Gezellig toch hier in Jakarta ;) Maar ik moet zeggen dat ik het allemaal best kan accepteren, het avontuur in Indonesie, daarvoor zijn we hier!

Voor de rest ben ik nog eens vier dagen in Makasar geweest om daar te gaan vliegen. Dat is een stad in het oosten van Indonesie waar Air Asia een nieuwe basis aan het proberen op te starten is. De kans zit er dus ook dik in dat dat mijn nieuwe basis gaat worden samen met een hoop andere Europese piloten die hier zitten met ons.
Ik ben er toch niet echt enthousiast over want het is een stad die nog wel wat achter staat op gebied van ontwikkeling. Het is allemaal wat verouderd, de taal Engels kennen ze er amper en het is ook een drukke stad in een warme omgeving. Als ze ons er heen sturen gaan ze ons toch wat mogen helpen vrees ik.

Voorlopig vliegen we dus nog altijd vanuit Jakarta en ben ik toch wel aan het aftellen naar begin Februari. Want dan zeg ik dit land weer vaarwel voor een kleine twee weken en kom ik nog wat bibberen in Belgie met een friet in de ene hand en een pint in de andere! Ik kijk er echt naar uit want ik zit hier nu toch wel al een dik half jaar. Het verlangen naar goed Belgisch bier en eten begint toch wel groot te worden nu.

Mijn agenda voor die periode staat al bijna volledig vol dus ik denk dat ik me niet ga vervelen! Ik kan weer het hele land rondcrossen met den auto voor iedereen te zien maar dat doe ik met plezier :D

Ik ga weer afsluiten nu voor het weer een hele gazet gaat worden hier ;) Voor zij die ik ga zien in Belgie tot binnenkort, voor al de rest...tot de volgende he!BANJIR BANJIR! [ENGLISH VERSION]


Well, here we are again, January almost finished. I am standby again for a change, we seem to have that now and then these days.

For the time being I am still in cosy Jakarta hanging and flying around. I still don't have a fixed base, they don't really know where to put us all. And because of the high amount of first officers we have an overdose of FO's in Jakarta. That means we don't get planned for a lot of hours at the moment. With other words I don't make a lot of hours and I have a lot of days on standby. Those standby days we can't really go far away from home since although a slim chance they can still call us for duty.

Eventually I had an extra flight this month as well as three times safety copilot duty to up my pay a bit. Because on top of our basic pay we are only paid for the amount of flying hours we perform. And with a nice loan back home that keeps coming every month we welcome every hour we can fly.

For the rest some people back home might have read about the flooding that has been going on in Jakarta the last few weeks. Here this is also knows as "Banjir".
The wet season is really kicking in and every 5 a 6 years there is another cycle with a year of more severe rain. Of course this is one of those nice years. At our apartment we didn't really had much trouble but the street in front and the area surrounding us has been flooded for most part. For us this meant problems with transportation and supplies for the stores. Because there weren't coming much taxi's and the stores if they even opened they started to get through their supplies.
The first bad day the entrance was partly and the exit completely flooded. This meant I got to the airport but coming back wasn't so easy. After my flight I met up with Ivo to go and (finally!) sign our contract at the office. But when we were going back home it seemed that most taxi drivers didn't want to take us because of the floods. (Banjir Banjir mister!). Eventually we went back to the terminal to hang out at the office and after some food we found a crazy drived willing to take the risk.

The exit was in the mean while almost completely cleared but the streets surrounding were still half flooded. For us it didn't gave much problems because our complex is on a higher part but it was a challenge every time to try and explain to the taxi guys that our part wasn't flooded.
Gotta love Jakarta ;) But I don't have much problems to accept it all, this is the adventure I choose for when I came to Indonesia.

For the rest I have spend four days in Makasar to go and fly there. That is a city in the east of Indonesia where Air Asia is trying to open up a new base. There is the possibility that I will have to go there to be base together with a lot of other european pilots who joined me here.
I am not really enthusiastic about it since it is a city that is still a bit behind on developement and it al seems a bit old. The language English is mostly unknown and it's also a busy city in a very hot environnement. If they are going to send us here they will have to help us out a bit.

For the time being I am still flying from Jakarta and I am counting down a bit to the start of February. Because I am saying goodbye to this country for about two weeks. Time to go back to Belgium and freeze off my ass a bit with Belgian fries in one hand and a beer in the other! I am really looking forward to it because I have been here already about 6 months now. The desire for good belgian beer and food is starting to grow now ;)

My schedule for that periode is almost full so I have the feeling I won't be bored! I can drive across the country again to see everybody but I am happy to do so!

So now it's time again to close this up before it turns up to be a newspaper again ;) For those I will see in Belgium: till then! For those I won't see...till next time!