Tuesday, April 24, 2012

Volgende stap...nieuwe blog!

De volgende stap dus....een nieuwe blog!

Twee weken geleden was ik rond deze tijd nog volop bezig met voorbereidingen van mijn last minute tripje naar Madrid om er een interview bij te wonen voor Air Asia Indonesia. Een last minute beslissing die ik gemaakt heb na het ontvangen van een mail minder dan 24h voor de starttijd in Madrid. Sommige mensen verklaarden me zot om zoveel tijd geld en moeite te steken enkel en alleen voor een job interview. Maar voor mij....was het de beste beslissing die ik gemaakt heb in mijn leven!

Want slechts een week later kreeg ik nieuws dat de selectie succesvol was en ik mijn typerating kon starten op de Airbus A320 om te gaan vliegen voor Air Asia Indonesia! De startdatum zou zelfs al in de komende weken zijn.

Vandaag heb ik mijn startdata gekregen, 14 mei 2012. Ik heb dus nog iets minder dan drie weken om mijn zaken in orde te brengen en wat mensen te zien die ik niet vaak zie. Ik eindig met een vaardigheidstest op 19 juni en erna zal de volgende stap de base training zijn. De timing voor die fase zal ons gegeven worden tijdens de typerating.

De TR zal plaatsvinden in het CAE center in Madrid, Spanje. Gelukkig zal ik er niet alleen zijn want ik krijg het gezelschap van mijn twee goede maten Ivo en Yannick. Ivo was een klasgenoot van me en in de Verenigde Staten waren we kamergenoten, we deden de MCC cursus samen en zijn goede vrienden geworden van elkaar sindsdien. Yannick was al een goede maat van me sinds mijn dagen in Oostende. Hij begon bij SFA een aantal klassen voor me en was tot nu aan het zoeken voor een job als piloot. Ik vind het wel best fijn dat hij gewacht heeft om mij te vergezellen in dit avontuur!

Dus dit is de situatie tot nu toe, ik ken het tijdsbestek voor de typerating en de locatie. Er is alreeds een deed papierwerk gedaan en doorgestuurd naar Madrid. Kwestie van ons een beetje voor te bereiden op het papierwerk dat ons nog te wachten staat in onze carriere als piloot!
Ik ben al naar de bank geweest voor extra te lenen want het is een zelf gesponsorde cursus maar ik verwacht een definitief antwoord in de komende dagen. Zodra dit allemaal goedgekeurd is zit er nog maar een ding op...genieten van mijn tijd in Belgie met al mijn vrienden, familie en rijstvrije, met belgisch bier gevulde zaligheden.

Dit is het ongeveer om mee te beginnen, ik zal regelmatig iets posten hier als de tijd het toelaat om jullie wat op de hoogte te houden. Ik ga wel dubbel posten, eentje in het engels en eentje in het Nederlands voor de mensen thuis. Kwestie van de familie die niet altijd engels kan maar ook degenen die geen Nederlands kunnen op de hoogte te houden. Veel te goed, ik weet het ^^


Next step, new blog!

Next step in life...time for a new blog!

Two weeks ago at this time I was still preparing my last minute trip to Madrid to attend an interview for Air Asia Indonesia. A last minute decision I made after receiving the email less than 24h before the time to be in Madrid. Some people called me crazy to spend so much time money and effort just on a job interview...but for me...it was the best decision I made in my life!

Because only a week later I got news informing me that the assessment was successful and I could start my typerating on Airbus A320 to fly for Air Asia Indonesia. The starting date would even be in the next few weeks.

Today I received the starting date, May 14th 2012. So I still have a little less than 3 weeks to get my affairs in order and to see some people I don't often see. I finish with a skill test on June 19th and after that the next step will be base training. The timing on that will be given to us during the typerating.

The TR will take place at the CAE centre in Madrid,Spain. Luckily I will not be alone during all of this. I will get some company from my two good friend Ivo and Yannick. Ivo was a classmate of mine and in the States we were roommates, we did the MCC course together and have become good friends ever since. Yannick was already a good friend since my days in Ostend. He joined SFA a few classes before me and was until now searching for a job as a pilot. I find it quite nice that he waited to join me in this adventure!

So this is the status until now, I know the timeframe of the typerating and the location. Already a lot of paperwork has been done and is forwarded to Madrid. Just a matter of preparing us for the paperwork to come in our career as a pilot!
I have already been to the bank for an extra loan to pay for this self sponsored typerating but I am expecting a definitive answer about the numbers somewhere tomorrow. Once that is approved there is only one thing left to do...enjoy my time left in Belgium with all my friends, family and rice-free, belgian beer filled delights.

This is about it to start with, I will keep posting now and then if time permits to keep you guys up to date. I am going to post double, one in English and one in Dutch, for the people back home. Not everybody speaks English in the family and not everybody I know understands Dutch. I know...I'm way to good for this world ^^

Till next time, probably from Madrid!