Saturday, May 26, 2012

Airbus A320 for dummies...english version


It has been a while but now I had some time and energy to finally put something here. We have been here for about two weeks now and are almost halfway our training here in Madrid.

On Monday the 14th of May we had some sort of welcome briefing where we had some explanation about our training and some general briefing about the Airbus philosophy. We also got our bag from Airbus filled with traningmaterials like the FCOM's (Flight Crew Training Manual), trainingsylabus, DVD's with the CBT's (Computer Based Training) en some other stuff. All the equipment we need.


The first day wasn't so long en on Tuesday we starten with some warming up to prepare us for the more serious work, the MFTD sessions. MFTD stands for Maintenance Flight Training Device and is some sort of copy of the cockpit on same scale but on a few computerscreens with touchscreen. We can simulate almost everything like in the real aircraft. But the point of this procedure training is to study and practice procedures so that we can start immediately at the serious business in the Full Flight Simulator (FFS). The first three sessions were only an hour a piece and more introduction about how the MFTD works and some basic principles about how we do things in an Airbus cockpit.


After these three intro-sessions we had a day of performance course. The point of this course was to review and see how to calculate some basic performance factors we need for a flight. We use tables and graphs for this combined with a pen, some paper and a calculator to calculate some elements that depend on variables like weight of the plane, weather, wet/dry, length of runway,... These calculations use to be and are still done before every flight at many places like this. But a lot of companies switched over to computer software to calculate these items on a laptop before every flight. This is a lot more accurate, fast and of course less exhausting for the pilots ;). We can't work to hard... But we still need to be able to do these calculations the old fashion way using paper and pen for comparison to the computer values and to do them if the computer should fail, what still happens. 
The kind of things we calculate are mostly certain speeds necessary for take-off, runway necessary for take-off, climb performance to meet legal standards,... Pilot stuff what most people don't know what it is.

The past week we had a 4h session in the MFTD per day with an instructor to practice the SOP's (Standard Operating Procedures) en to add new elements every session. Our instructor had a bit the principle to help us some more if we don't know it immediately but in the mean while keep on going faster en to do more stuff than necessary for that session. It is kind of a good way because although he still needs to help us now and we don't always have the time or energy to study it perfectly it does work.

The first session was "only" de preparation of a flight before takeoff (preparation,before startup, startup, after startup, taxi, before takeoff) and the procedures after landing (after landing, parking and securing). But that was already 3/4 of the normal procedures we needed to know. The second session was already a complete flight including the take-off, climb, cruise, preparation for landing, complete landing procedure and landing. 

In the beginning we needed a lot of help but by doing the procedures over and over again every day and adding extra stuff about practical things we do in every flight we learn a lot of things on a very short amount of time. The high level and standards from SFA are really coming in handy now because even the instructors are sometimes amazed how some people already have a high performance for their first typerating.

It has been a few tough days because outside these sessions you still need to study for the next sessions combined with CBT's. That are some sort  of presentations about all the systems of the aircraft and how they work, how pilots see that in the cockpit and how we need to interpret these systems and how to use them. A little bit like the book of your car but a little bit more expanded (like a lot!) and in some sort of powerpoint format with a computer voice that reads them. Interesting matter brought on a boring way, but a fast way though. 

Next week we have four more sessions were we will introduce failures and how to interpret these and how to solve them in a dual crew, Ivo and me in our case. Outside of this we still have our normal procedures we need to know and use. Every day we have briefing at 6h30 so it will be a nice and early morning for us next week.

Friday we have two tests, the systems test and the performance test. If these go well we start on Monday with the Full Flight Simulator sessions, 9 sessions of 4h where we will learn to fly the aircraft and everything that comes with that. Every two days we have a day off to sleep and study.

A lot of time to be a tourist is something we didn't have except the day we arrived and one time we had dinner at the Hard Rock cafe. But that is not the reason we are here. We have some time after our Skill test go party and to relax a bit. But more of that in the next posts, this one is already long enough to read I guess.

If you check out the Dutch version of this post you can see some random pictures I took in my free time here. Not all of them are aviation related ;) 

Till next time! 

Airbus A320 for dummies!

Het is weer even geleden maar ik heb een keer goesting en tijd gevonden om nog eens iets neer te zetten hier. We zijn hier nu een tweetal weken bezig en zijn bijna halverwege onze training hier in Madrid.

Op maandag 14 mei kregen we een soort welkomsbriefing waar ons werd uitgelegd hoe de training hier gaat verlopen en een beetje algemene uitleg over de filosofie van Airbus. We kregen ook onze reistas van Airbus gevuld met trainingsmateriaal zoals de FCOM's (Flight Crew Operating Manual), trainingsylabus, DVD's met de CBT's (Computer Based Training) en nog wat ander materiaal. Alles wat we nodig hebben dus.


De eerste dag was niet zo lang en op dinsdag begonnen we met de aanloop voor het serieuzere werk, de MFTD sessies. MFTD staat voor Maintenance Flight Training Device en het is een soort kopie van de cockpit op ware grote op een aantal computerschermen met touchscreen waar we bijna alles kunnen nabootsen zoals in het echte vliegtuig. Maar de bedoeling van deze procedure trainer is om procedures te oefenen en te leren zodat we na een aantal sessies direct aan het serieuze werk kunnen beginnen in de Full Flight Simulator (FFS). De eerste drie sessies duurden maar een uurtje en waren meer als intro van hoe het ding werkt en de basis begrippen van hoe we dingen doen in een Airbus cockpit.


Na deze drie intro-sessies hebben we nog een dag gehad waar we een paar uur performance les kregen. De bedoeling hiervan is hoe we een aantal basis berekeningen kunnen maken gewoon met tabellen, grafieken enz op papier aan de hand van een aantal factoren die variabel zijn zoals gewicht, weer, nat/droog, lengte van de landingsbaan,.... Deze berekeningen werden en worden op veel plaatsen nog steeds met de hand gedaan voor elke vlucht maar tegenwoordig worden deze berekeningen veel gedaan met computerprogramma's van de maatschappij op een laptop voor elke vlucht. Dat is veel nauwkeuriger, sneller en minder vermoeiend voor de piloten ook natuurlijk. Want we mogen ook niet te hard werken he. Maar we moeten nog altijd in staat zijn deze berekeningen na te rekenen als controle en voor het geval de computer het begeeft wat met computers altijd kan voorvallen.  
De dingen die we dan moeten berekenen zijn dan meestal bepaalde snelheden nodig voor het opstijgen, benodigde runway om op te stijgen, of we voldoen aan bepaalde wettelijke eisen van klimvermogen en dergelijke. Pilotenpraat dus, waar de meesten toch niet van weten wat het is.

Afgelopen week hebben we elke dag 4h in de MFTD gezeten met een instructeur om de SOP's (Standard Operating Procedures) te oefenen en elke sessie nieuwe elementen toe te passen. Onze instructeur heeft wel een beetje het principe om ons wat meer te helpen als we iets niet direct weten maar dan wel sneller door te werken en meer dingen te doen dan nodig. Het is wel een goede manier van werken want ondanks dat hij ons nog moet helpen op bepaalde punten en we niet altijd de tijd en energie hebben om perfect bij te studeren werkt het wel. We hebben in de eerste sessie "enkel" voorbereiding voor een vlucht (voorbereiding, voor het starten, starten, na de start, taxi, en voor opstijgen) en de fases na het landen tot aan de gate volledig geparkeerd en alles afgewerkt (after landing, parking, securing) moeten doen (zowat drie vierde van de gewone procedures). Maar vanaf de tweede sessie deden we al direct een volledig vlucht met procedures voor opstijgen, vlak na opstijgen, klimmen, in kruisvlucht, voorbereiding tot landen, landingsprocedures enz. 

In het begin hadden we veel hulp nodig maar door elke dag die procedures opnieuw te moeten doen en elke keer extra dingen te leren over praktische dingen in alledaagse vluchten leren we heel veel bij op een geweldig korte periode. Het hoge niveau en de standaarden van SFA komen hier wel van pas want de instructeurs staan soms ook te kijken hoe goed het toch wel gaat bij sommigen voor een eerste typerating. 

Het zijn wel zware dagen geweest want je moet die sessies doen en daarbuiten ook nog eens studeren voor de volgende sessie in combinatie met CBT's. Dat zijn een soort presentaties van alle systemen van het toestel over hoe dat ze werken, hoe de piloten dat te zien krijgen in de cockpit en hoe we die systemen moeten interpreteren en gebruiken. Een beetje zoals het boekske van uwe auto maar dan een beetje dikker en in powerpoint formaat met een computerstem die ze voorleest. Interessante materie op een saaie manier gebracht wel. Maar de snelste manier om het te leren. 

Volgende week hebben we nog zo vier sessies waar we pannes gaan introduceren en gaan moeten leren deze te interpreteren en samen op te lossen met de bemanning, Ivo en ik dus in ons geval. En dit bovenop de normale procedures die we nog steeds moeten gebruiken en toepassen. Elke dag om 6h30 briefing voor ons dus lekker vroeg eruit elke dag! 

De vrijdag hebben we dan twee testen, van performance en van de systemen. Als deze goed verlopen kunnen we maandag beginnen met het echte werk, de full flight simulatoren. 9 sessies van 4h waar we gaan leren te vliegen met dit toestel en alles wat erbij komt kijken. Om de twee dagen hebben we wel een dagje vrij om bij te slapen en te studeren. 

Veel tijd om de toerist uit te hangen is er niet, op de dag van aankomst na en een keertje op restaurant in het Hard Rock cafe hebben we nog niet veel gezien hier. Maar daarvoor zijn we niet hier. Na onze skill test op het einde blijven we nog even hier om te feesten en uit te blazen. Maar meer daarover in een van  men volgende blogs. Deze is nu al lang genoeg denk ik. 

Nog een aantal foto's om toch iets plezants te laten zien ook voor jullie. 


Sunday, May 13, 2012

Op naar Madrid!


Vrijdag heb ik Genk achter me gelaten en vertrok in naar Mechelen waar ik samen met Ivo de lange trip naar Madrid zou starten. Het eerste deel van de trip tot Parijs zou in het gezelschap zijn van Nelson, hij ging zijn ouders bezoeken tijdens het weekend.

Het zou een lange trip van ongeveer 1650km worden door Frankrijk uit. We hebben wat tijd verloren in Parijs door de logische files daar. Maar Nelson zijn ervaren franse rijkunsten hebben ons zonder kleerscheuren door het verkeer kunnen leiden.

Eenmaal uit Parijs de weg lag open en konden we eens doorrijden met wat goede roadtrip muziek en Ivo achter het stuur. Hoe dichter we kwamen hoe meer de temperatuur steeg, een goed teken dus! :)

Uitgezonderd van een dood ree dat we overreden hebben tegen 100km/h (gelukkig zonder schade aan de auto) hebben we geen problemen gehad. We hebben twee stops gemaakt in Biarritz en St Sebastian om wat frisse zeelucht in te ademen en om het strand eens te zien voor de verandering.

Het laatste deel van de rit heb ik het stuur overgenomen gezien Ivo de eerste 1400km bijna volledig had gereden. Maar hij was wat te moe erna om verder te rijden. Na wat leuke bochtige wegen in de bergen arriveerden we in Madrid vroeg in de ochtend. De feestneuzen waren nog druk bezig met plezier te hebben en dronken over de kant van de weg te kruipen.

Maar dan begon het, ons appartement...het zou geregeld moeten geweest zijn maar de leuke mensen van CAE Madrid hebben ons nooit iets bevestigd, zelfs niet na verschillende mails om het te vragen. En de 24 op 24 receptie bleek toch niet zo 24 op 24 open te zijn. Pas om 10h zou er iemand zijn dus zat er niks anders op dan de tijd wat te doden voor 25h.
Slapen in de auto langs de weg ging niet echt dus hebben we maar besloten om wat ontbijt te zoeken.

Er was natuurlijk niet echt iets open om 8h 's ochtends dus zijn we maar naar de luchthaven gegaan. Daar is altijd wel iets open om te eten. Het lot had beslist dat we een mooi gezond en voedzame big mac menu in de McDo gingen eten. Na bijna 24h wakker geweest te zijn was dit hetgeen we nodig hadden om een beetje op ons positieven te komen.

Om 10h15 ging de receptie eindelijk open en met een vrouw die 4 woorden engels kon en een telefoontje naar Begona kregen we ons appartement eindelijk geregeld. Het moment dat we binnenkwamen wisten Ivo en ik al dat dit niet ging gaan. Het was veel te klein om met 3 mensen voor 5 weken in te leven. We moesten toch wachten op Yannick dus we hebben daar maar even gelegen voor een uurtje.

Nadat we Yannick opgepikt hadden van de luchthaven zijn we terug gegaan en begonnen met zoeken naar een oplossing. Na wat discussie en bekijken van opties hebben we uiteindelijk besloten een ander appartement te zoeken dat wat groter was en nog steeds in de buurt lag. We hebben eentje gevonden en kunnen regelen dat we onze waarborg terug kregen van ons eerste appartement.

Nu hebben we een plek groot genoeg voor ons drie en kunnen we onze uitdagende weken beginnen.

Het is zondagmorgen nu en we zijn wakker aan het worden en een beetje aan het uitzoeken wat we gaan doen vandaag. Het weer is wel mooi genoeg met meestal zonnig weer en temperaturen rond de 30 graden, herinneringen van Arizona beginnen terug te komen.

De volgende post zal ergens volgende week zijn als ik wat tijd over heb. Ik spreek jullie later nog wel en probeer niet te bevriezen in Belgie ondertussen!

To Madrid!

Friday I left Genk behind me and took of to Mechelen where I would start the long drive to Madrid together with Ivo. The first part of the trip until Paris we would be accompanied by Nelson who was visiting his parents for the weekend.

It would be a long drive of about 1650km across France. We lost some time in Paris because of the obvious traffic jams there but with the experienced french driving skills of Nelson we managed to get through it without damage.

Once out of Paris the road was all open ahead and we could get a move on with some good roadtrip music and Ivo at the controls. The closer we got, the more the temperature was rising: a good sign :)

Except for the dead deer on the road we hit at 100km/h (luckily without damage to the car) there were no problems. We made two stops at Biarritz and St Sebastian to breathe in some nice fresh sea air and see some beach for a change.

The last part of the trip I took over controls since Ivo had been driving the first 1400km, but he was getting a bit tired after that. Some nice bendy roads in the mountains later we arrived at Madrid early in the morning. The party people were still busy having fun and crawling drunk over the sides of the street.

But then it began, our appartement... It should have been arranged but the nice people from CAE in Madrid never confirmed us something, even after a few mails asking for it. The 24h reception wasn't so 24h open...only at 10h it would open and there was nothing else to do than killing time for 2,5h until then.
Sleeping in the car on the side of the road didn't really work out so we decided to find some breakfast!

Nothing really open around here at 8h on a Saturday morning of course...we just decided to go to the airport, there is always something open to eat there! Faith decided we would have a nice healthy and nutritious big mac menu at McDo. After being awake for almost 24h it was what we needed to stay on our feet for a while.

At 10h15 the reception of our appartement finally opened and with a lady that only spoke 4 words English and a phonecall to Begona we arranged the paperwork and got the keys. The moment we entered the appartement Ivo and me already saw that this wouldn't work out. The place was way to small to live with 3 people for 5 weeks. Since we had to wait for Yannick to arrive we just crashed there for an hour.

After picking up Yannick at the airport we went back and started looking for a solution. After some discussion and looking at our options we eventually decided to have a look at another appartement that was bigger and still in the neighbourhood. We found one and managed to get back our deposit and cancelling our  first appartement.

Now we have a place big enough for the three of us and we can start a challenging few weeks here.

It is Sunday morning right now and we are starting to become awake and figuring out what to do today. The weather is nice enough, temperatures around 30 degrees and mostly sunny. Memories of Arizona are starting to come back.

The next post will be next week if I have some time to spare. Talk to you later and try not to freeze back in Belgium!